Medicinskt ansvar

Medicinskt Ansvarig har ett övergripande ansvar för säkerhet och kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården.

Kommunens ansvar

I kommunen arbetar en Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) och en Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR). MAS och MAR ska se till att kommunen följer lagar och författningar samt följer upp verksamheterna för att säkra kvaliteten på insatserna som levereras.

De ska också föra dialog med utomstående kontrollinstanser såsom Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), politiker och nationella intresseorganisationer.

Kontakta oss

Kundcenter, fråga efter MAS eller MAR 0303-23 80 00

Patientnämnd

Patientnämnden är till för dig som har klagomål, synpunkter eller frågor rörande hälso- och sjukvård, folktandvård eller vården i kommunen.

Om ett problem uppstår inom någon av kommunens enheter så ska du i första hand kontakta ansvarig chef. Fungerar inte detta, eller om du vill tala med en oberoende instans vänder du dig till patientnämnden.

  Sidan uppdaterades: