Tandvård

Har du ett bestående behov av omfattande tandvård kan du ha rätt till Nödvändig Tandvård.

Högkostnadsskydd

Nödvändig tandvård är en bedömning som din tandläkare gör. Det innebär att du betalar samma besöksavgift som för övrig vård och att tanvården ingår i samma högkostnadsskydd. Det kan gälla både förebyggande åtgärder och behandligar såsom lagning, rotfyllning eller proteser.

Munhälsobedömning

Tandvården kan göra ett gratis besök för att göra en bedömning av din munhälsa. Du får även råd om munvård samt information om rätt till Nödvändig Tandvård.

Munhälsobedömning och Nödvändig Tandvård erbjuds till dig som:

  • bor i särskilt boende - kontakta enhetschefen på ditt boende
  • erhåller insatser från hemtjänst - kontakta din områdeschef
  • erhåller insatser inom hemsjukvård - kontakta MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska)
  • har beslut om insatser enligt LSS - kontakta din LSS-handläggare
  • får anhörigstöd med anledning av begåvningshandikapp, funktionshinder eller svår kronisk sjukdom

 

Kontakta oss

Kundcenter 0303-23 80 00

  Sidan uppdaterades: