Sök på kungalv.se

1

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll för innevarande och föregående år Kundcenter Miljö- och byggnadsnämndens ... byggnadsnämndens protokoll 2018 Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2017 Miljö- och byggnadsnämndens protokoll

2

Äldre protokoll Miljö- och byggnadsnämnden

Äldre protokoll ... Äldre protokoll Miljö- och byggnadsnämnden Kundcenter Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2016 Om ... 08:00-16:30 Fredag 08:00-15:00 Fråga, lämna synpunkter och klagomål här

3

Kostnad och handläggningstid

Kostnad och handläggningstid Handläggningstid Miljö och byggnadsnämnden ska besluta om bygglov senast ... senast 10 veckor efter din ansökan. Om miljö- och byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende

4

Miljöpolitiskt program

Miljöpolitiskt program I dokumentet har kommunfullmäktige särskilt fokuserat på fem programområden där ... aktiviteter och förbättrad miljö under mandatperioden. Dessa programområden är: Bidra till hållbara och klimateffektiva

5

Miljö- och byggnadsnämndens föredragningslistor

Miljö- och byggnadsnämndens föredragningslistor för innevarande och föregående år Sammanträdestider ... 2018 Kundcenter Miljö- och byggnadsnämndens föredragningslistor 2018 Miljö- och byggnadsnämndens föredragningslistor

6

Bygg energieffektivt och miljöanpassat

Bygg energieffektivt och miljöanpassat När du ska bygga nytt och bygga till är det bra om du bygger ... bygger så miljöanpassat och energieffektivt som möjligt för att minska din energianvändning.

7

Bygga, bo och miljö

Bygga, bo och miljö Kundcenter Om du har frågor eller behöver hjälp ska du kontakta Kungälvs kommuns ... 08:00-16:30 Fredag 08:00-15:00 Fråga, lämna synpunkter och klagomål här

8

Bygg energieffektivt och miljöanpassat

Bygg energieffektivt och miljöanpassat När du ska bygga nytt och bygga till är det bra om du bygger ... bygger så miljöanpassat och energieffektivt som möjligt för att minska din energianvändning. Bygg nytt och

9

Kommunens fem nämnder

fem nämnder En beskrivning av kommunens nämnder och deras uppdrag Sociala myndighetsnämnden Sociala ... myndighetsnämnden ansvarar enligt gällande lagstiftning och förordningar för myndighetsutövningen gentemot enskilda

10

Bygglovsprocessen

Bygglovsbeslut Miljö och byggnadsnämnden ska besluta om bygglov senast 10 veckor efter din ansökan. Om miljö- och ... och byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20