Boendeparkering i Kungälv

OBSERVERA! Möjligheten att lösa boendeparkeringstillstånd är borttaget efter beslut i Kommunfullmäktige den 7 september 2017 ärende: KS2017/0435. De utfärdade boendeparkeringstillstånden upphör att gälla den 1 december 2017. Boende hänvisas till att i stället lösa månadsbiljett.

 Teckenspråk:


På vissa parkeringsplatser måste du lösa parkeringsbiljett i parkeringsautomaten för att få parkera. Andra parkeringsplatser är
gratis, till exempel pendelparkeringar.


Det finns också flera sorters parkeringstillstånd, bland annat boendeparkering, månadsparkering och tillstånd för rörelsehindrade. Om du vill veta mer om parkeringstillstånd ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Läs mer om månadsparkering i Kungälv 

Om du flyttar

Om du flyttar, skicka ditt boendeparkeringstillstånd till:
Kungälvs kommun
Stadshuset
442 81 Kungälv

Du kan också lämna ditt boendeparkeringstillstånd direkt till Kundcenter i stadshuset, Ytterbyvägen 2, Kungälv.

  Sidan uppdaterades: