Ängegärde - schaktningsarbete

Kungälv Energi AB utför kabelarbete för fiberdragning i Ängegärde bostadsområde.

Gator, gång- och cykelvägar samt grönytor som berörs är Gamla Trollhättevägen, Skälebräckeliden, Ekeliden, Transkärrsliden och Tvetgatan.

Arbetet innebär begränsad framkomlighet och pågår mellan den 27 mars och den 15 juni.

  Sidan uppdaterades: