Bäckgatan - VA-sanering

Mellan den 14 november 2016 och juni 2017 utförs VA-sanering utmed Bäckgatan. I samband med detta bygger vi en ny gång- och cykelväg samt chikaner på Bäckgatan mellan korsningen Ytterbyvägen/Bäckgatan och Karantänsbron.

Entreprenör: Agnesbergs Grävtjänst AB
Ansvarig arbetsledare: Torgny Gustavsson, telefon 0703-34 21 24
Utmärkningsansvarig: Joakim Johansson, telefon 0703-34 40 03

Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad, enhet Trafik Gata Park
Projektledare Kungälvs kommun: Micael Pehrson (e-post)
Byggledare Kungälvs kommun Roland Bengtsson (e-post)


Förlängd avstängning

Fram till den 5 maj är Bäckgatan avstängd för genomfart utmed sträckan mellan Gamla Gärdesgatan och Åsgatan. Därefter flyttas avstängningen mot Ytterbyvägen.

Under pågående arbeten är framkomligheten begränsad. Gång- och cykeltrafik leds om via omledningsskyltning.

  Sidan uppdaterades: