Bäckgatan - delvis avstängd

Korsningen Ytterbyvägen-Bäckgatan behöver återställas efter tidigare VA-arbete.

Entreprenör: Agnesbergs Grävtjänst AB
Ansvarig arbetsledare: Torgny Gustavsson, telefon 0703-34 21 24
Utmärkningsansvarig: Joakim Johansson, telefon 0703-34 40 03

Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad, enhet Trafik Gata Park
Projektledare Kungälvs kommun: Micael Pehrson (e-post)
Byggledare Kungälvs kommun Roland Bengtsson (e-post)

 

Trafikförändringar

2018-05-02
Avstängningen av Bäckgatan södra delen förlängs ytterligare två veckor till den 20 maj. 

 

2018-03-22
Från den 23 mars kl: 20.00 kommer den norra delen av Bäckgatan alltså den del som varit avstängd norr om Ytterbyvägen, att åter öppnas. Bäckgatan söder om Ytterbyvägen fortsätter att vara avstängd fram tills 1 maj. 

 

2018-03-05
Ytterbyvägen öppen för genomfart. Bäckgatan är alltså fortsatt avstängd.

 

2018-01-31
Ytterbyvägen stängs av för genomfartstrafik fram till den 16 februari. Bäckgatan söder om Ytterbyvägen kommer att fortsätta vara avstängd för trafik fram till den 28 februari. Följ orange vägvisning.

Bäckgatan norr om Ytterbyvägen är öppen för trafik, men kommer att stängas av 19 februari - 28 februari.

 

2017-12-15
Avstängningsområdet delas upp i två delar. Delen norr om Ytterbygvägen öppnar för trafik som vi tidigare informerat den 22/12. Delen söder om Ytterbyvägen kommer fortsatt att vara avstängd till och med den 31 januari 2018. avstängingen gäller Från Ytterbyvägen till fastighet nummer 24 utmed Bäckgatan.  2017-11-16
Vägen avstängd. Arbetet beräknas vara klart tidigare än vad som tidigare utannonserats. Den 10 december.

 

2017-11-10 
Bäckgatan är avstängd norr och söder om Ytterbyvägen cirka två veckor.

Följ orange tillfälliga vägskyltar.

  Sidan uppdaterades: