Bäckgatan - VA-sanering

Mellan den 14 november 2016 och september 2017 utförs VA-sanering utmed Bäckgatan. I samband med detta bygger vi en ny gång- och cykelväg samt chikaner på Bäckgatan mellan korsningen Ytterbyvägen/Bäckgatan och Karantänsbron.

Entreprenör: Agnesbergs Grävtjänst AB
Ansvarig arbetsledare: Torgny Gustavsson, telefon 0703-34 21 24
Utmärkningsansvarig: Joakim Johansson, telefon 0703-34 40 03

Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad, enhet Trafik Gata Park
Projektledare Kungälvs kommun: Micael Pehrson (e-post)
Byggledare Kungälvs kommun Roland Bengtsson (e-post)

 

Trafikförändringar

Bäckgatan är öppen för trafik från Gamla Gärdesgatan mot Kastellegårdsgatan/Karantänsbron.

Gamla Gärdesgatan är tillfälligt ändrad till dubbelriktad mellan Bäckgatan och Kristinedalsgatan.

Kristinedalsgatan är tillfälligt ändrad till dubbelriktad.

Bäckgatan är avstängd för genomfart fram till semestern.

Under pågående arbeten är framkomligheten begränsad. Gång- och cykeltrafik leds om via omledningsskyltning.

  Sidan uppdaterades: