Diseröd - schaktningsarbete för vattenledning

I området mellan Romelandavägen och Tyftervägen finns idag en gammal vattenledning, den behöver bytas ut för att säkra upp vattentillförseln till kommunen.

Arbetet med att byta ut vattenledningen pågår den 6 april - 28 april och kommer inte att påverka fordonstrafiken eller gång- och cykeltrafiken men innebär att det är byggtrafik i området.

  Sidan uppdaterades: