Fridhem, Ängsgatan - schaktningsarbete

Kungälv Energi AB utför schaktningsarbete för fiberdragning samt för att förbättra gatubelysningen och elnätet i Fridhem bostadsområde och på Ängsgatan.

En kabelschakt grävs längs med ena sidan på alla berörda gator, korsande övertag (schakt) av gator kommer att utföras.

Gator samt gång- och cykelvägar som berörs är:

Långåkersgatan, hela gatans längd.
Teggatan, hela gatans längd.
Ljunggatan, hela gatans längd.
Kullegatan, hela gatans längd.
Fridhemsgatan nr 23-27.
Ängsgatan nr 3-9.

Arbetet innebär begränsad framkomlighet och pågår mellan den 27 mars och den 30 juni.

  Sidan uppdaterades: