Fridhem, Ängsgatan - schaktningsarbete

Kungälv Energi AB utför schaktningsarbete för fiberdragning i Fridhem bostadsområde och på Ängsgatan.

Gator samt gång- och cykelvägar som berörs är Tvetgatan, Ivar Claessons gata, Långåkersgatan, Fridhemsgatan, Ljunggatan, Kullegatan, Teggatan och Ängsgatan.

Arbetet innebär begränsad framkomlighet och pågår mellan den 27 mars och den 30 juni.

  Sidan uppdaterades: