Häljerödsvägen VA-arbete

Nya VA-ledningar läggs ner utmed sträckan från Kungälvs nya vattenverk till korsningen Häljeröds väg/Romelandavägen. Etappen ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala Kungälv och vidare ut mot kustområdet. I projektet ingår också byggnation av en ny avloppspumpstation.

På grund av VA-arbetet är Häljerödsvägen reglerad med trafikljus (sträckan mellan Romelandavägen och i höjd med Hoffrekullens handelsträdgård) under perioden 21 augusti - maj 2018.

Mer information om VA-utbyggnaden Dösebacka – Diseröd

  Sidan uppdaterades: