Kastellegårdsgatan - breddning av gång- och cykelväg

Gångvägen utmed Kastellegårdsgatan breddas och byggs om till en gång- och cykelväg från Högalidsgatan till Vikingatan. I samband med att vägen grävs upp passar vi på att byta vatten- och avloppsledningar i gatan. Arbetet innebär mycket begränsad framkomlighet.

Entreprenör: Agnesbergs Grävtjänst i Kungälvs AB (extern länk)

Projektledare Kungälvs kommun: Mikael Björkeborn (e-post)

Arbetet som pågår just nu är byggnation av gångpassage och övergångställe, linjemålning och asfaltering. Detta arbetet planeras vara klart i början på maj.

  Sidan uppdaterades: