Kastellegårdsgatan - breddning av gång- och cykelväg

Entreprenör: Agnesbergs Grävtjänst i Kungälvs AB (extern länk)

Projektledare Kungälvs kommun: Mikael Björkeborn (e-post)


Nu fortsätter vi arbetet med att bredda gångvägen utmed Kastellegårdsgatan och bygger om den till en gång- och cykelväg från Högalidsgatan till Vikingagatan. I samband med att vägen grävs upp passar vi på att byta vatten- och avloppsledningar i gatan. Arbetet innebär mycket begränsad framkomlighet.

Arbetet pågår till våren.

  Sidan uppdaterades: