Kongahällagatan avstängd

Fram till den 22 december är Kongahällagatan avstängd. Avstängningen gäller sträckan mellan Utmarksvägen och Oasen.

Avstängningen beror på byggandet kring nya resecentrum, bland annat en stödmur på norra sidan av Kongahällagatan som behövs på grund av en höjdskillnad i området. Dessutom bygger Trafikverket en gång- och cykelväg över motorvägen. (extern länk)

2017-11-16

Förlängd avstängning

Tiden för avstängningen av Kongahällagatan har förlängts till den 22 december på grund av förseningar i gjutningsarbetet, vilket i sin tur påverkar arbetet med marken på den västra sidan av E6 som ska bygga upp den nya gatan. 

Gång- och cykeltrafik

Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbron söder om Kongahällagatan.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken är inställd i båda riktningar mellan Kongahällagatan och Vikingatorget under arbetets gång.  Mer information om förändring av kollektivtrafiken.

  Sidan uppdaterades: