Kongahällagatan avstängd

Mellan den 6 mars och den 9 december är Kongahällagatan avstängd. Avstängningen gäller sträckan mellan Utmarksvägen och Oasen.

Avstängningen beror på byggandet kring nya resecentrum, bland annat en stödmur på norra sidan av Kongahällagatan som behövs på grund av en höjdskillnad i området. Dessutom kommer Trafikverket att bygga en gång- och cykelväg över motorvägen (extern länk)


Förlängd avstängningstid

Tiden för avstängningen har förlängts. Bland annat  på grund av att markförhållandena varit sämre än beräknat vilket påverkat byggnationen av murar som ska hålla uppe gatan. Samtidigt är det förseningar för den gång- och cykelbro som Trafikverket bygger, bron är en förutsättning för att den nya bredare Kongahällagatan ska kunna byggas. Sträckan är avstängd till och med den 9 december.

Gång- och cykeltrafik

Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbron söder om Kongahällagatan.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken är inställd i båda riktningar mellan Kongahällagatan och Vikingatorget under arbetets gång.  Mer information om förändring av kollektivtrafiken.

  Sidan uppdaterades: