Kongahällagatan regleras med trafikljus

Kongahällagatan regleras med trafikljus på bron över motorvägen.

Den begränsade framkomligheten beror markarbeten i området. Dessutom bygger Trafikverket en gång- och cykelväg över motorvägen. (extern länk)

2017-12-14

Kongahällagatan öppnas delvis

Ett körfält på Kongahällagatan öppnas för trafik den 22 december 2017. Trafiken regleras med trafikljus dygnet runt. Begränsad framkomlighet.

 

2017-11-16

Förlängd avstängning

Tiden för avstängningen av Kongahällagatan har förlängts till den 22 december på grund av förseningar i gjutningsarbetet, vilket i sin tur påverkar arbetet med marken på den västra sidan av E6 som ska bygga upp den nya gatan. 

Gång- och cykeltrafik

Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbron söder om Kongahällagatan.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken är inställd i båda riktningar mellan Kongahällagatan och Vikingatorget under arbetets gång.  Mer information om förändring av kollektivtrafiken.

  Sidan uppdaterades: