Marstrandsvägen mellan Gymnasiegatan och E6 - omläggning av fordonstrafiken

På grund av byggnation av det nya motet kommer det att finnas en tillfällig rondell vid ramperna på östra sidan av E6. Trafiken söder ifrån E6 mot Ytterby och Kungälv centrum kommer att ledas via den avfartsramp som idag går mot Kungälvs centrum. 

Den tillfälliga rondellen kommer att finnas på plats till mitten av september.

 Ritning i utskriftsformat (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: