Norra Komarken - schaktningsarbete

Kungälv Energi AB utför kabelarbete för fiberdragning i området runt Norra Komarken

Schaktning för fiberdragningen kommer att ske i kanten av gatan, ett körfält är avstängt under arbetets gång. Gatorna som främst berörs av schaktningen är Solhultsgatan 10-30 och Vetegången 7-17.

Det kommer också att schaktas längs med kanten av gång- och cykelvägen mellan Solhultsgatan och Osvaldsvillorna.

Arbetet kommer att innebära begränsad framkomlighet för fordonstrafiken och gång- och cykeltrafiken och planeras vara klart den 21 april.

  Sidan uppdaterades: