Parkering Oasen avstängd

På grund av VA-arbete är Parkering Oasen avstängd till och med den 31 januari 2018.

Du som ska till Oasen kan istället parkera på en tillfälligt ordnad parkeringsyta, mellan Tennishallen och Oasen. Huvudinfart till parkeringsytan sker från Rosendalsgatan

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Under tiden arbetet pågår finns en uppmärkt parkeringsyta utmed Rosendalsgatan, utanför Oasen, för de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 


Kommunens parkeringsplatser

Information och karta över kommunens parkeringsplatser i Kungälv.

  Sidan uppdaterades: