Torsbyvägen - byggnation av gång- och cykelväg

Nu pågår arbetet med byggnation av en gång- och cykelväg utmed Torsbyvägen 604. Gång- och cykelvägen kommer att byggas från befintlig gång- och cykelväg i Tega och ansluta mot befintlig gång- och cykelväg i Staby (Nickes gång- och cykelbana).

Entreprenör: Serneke Anläggning AB
Platschef: Jan Sundblad, telefon 0728-55 63 25

Projektledare Kungälvs kommun: Mikael Björkeborn (e-post)
Byggledare Kungälvs kommun: Roland Bengtsson (e-post)

Arbetsområdet (avspärrningen) kommer etappvis att flyttas i riktning mot Kärna. 

Sträckan mellan Tega och Vena

Under tiden arbetet pågår utmed sträckan mellan Tega och Vena kommer ett körfält att vara avstängt för trafikanter, trafiken regleras med trafikljus. Arbetet med denna sträcka är klar i december.

Sträckan Kuröd

Arbetet utmed sträckan vid Kuröd påbörjas i oktober. Under tiden arbetet pågår kan det vara begränsad framkomlighet för trafikanter.

Arbetet med den nya gång- och cykelvägen pågår mellan augusti 2017 och augusti 2018.

  Sidan uppdaterades: