Uddevallavägen - avstängning av gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen utmed Uddevallavägen är avstängd tills vidare från gång- och cykeltunneln under Marstrandsvägen fram till gång- och cykelpassagen över Uddevallavägen framför Ica Maxi.

Entreprenör:  Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB (extern länk)

Projektledare Kungälvs kommun: Agne Mårtensson (e-post)


Gång- och cykeltrafik kan ta sig fram väster om Ica Maxi alternativt korsa Karebyvägen vid Kungälvs sjukhus och ta sig fram på östra sidan av Uddevallavägen.

Avstängningen beror på nedläggning av fjärrvärmeledning, elledningar och teleledningar.

  Sidan uppdaterades: