Utmarksvägen - omläggning

För att kunna hålla Utmarksvägen öppen för genomfart under byggnationen av nya Resecentrum läggs Utmarksvägen om för fordonstrafik över parkeringsplatsen Utmarksvägen.

Förlängd omläggningstid

Omläggningen är kvar till och med den 22 december och innebär lite påverkan för fordonstrafiken, dock kommer det att vara ökad byggtrafik i området.

  Sidan uppdaterades: