Utmarksvägen - omläggning

För att kunna hålla Utmarksvägen öppen för genomfart under byggnationen av nya Resecentrum läggs Utmarksvägen om för fordonstrafik över parkeringsplatsen Utmarksvägen.

Omläggningen sker den 18 april klockan 10.00 och påverkar inte fordonstrafiken.

Omläggningen är kvar till och med oktober och innebär lite påverkan för fordontrafiken, dock kommer det att vara ökad byggtrafik i området.

  Sidan uppdaterades: