Utmarksvägen södra delen - avstängd

Utmarksvägen söder om Kongahällagatan behöver stängas helt en tid för att byggnadsarbetet i området ska komma vidare.

2018-01-12
Vägen stängs helt under två månader
Utmarksvägen söder om Kongahällagatan stängs av från och med den 15 januari och fram till den 15 mars. 

2017-12-08
Omläggningstiden förlängs ytterligare

Omläggningen är kvar till och med den 30 mars 2018 och innebär lite påverkan för fordonstrafiken, dock kommer det att vara ökad byggtrafik i området.

2017-11-22
Förlängd omläggningstid
Omläggningen är kvar till och med den 22 december och innebär lite påverkan för fordonstrafiken, dock kommer det att vara ökad byggtrafik i området.

  Sidan uppdaterades: