Mariebergsvägen avstängd för genomfartstrafik vid Dösebacka

Entreprenör: NCC (extern länk)
Platschef: Anders Påsse. Telefon 0703-26 62 56

Projektledare Kungälvs kommun: Pernilla Esping (e-post)

På grund av byggnationen av det nya vattenverket är Mariebergsvägen avstängd i höjd med arbetsplatsen som ligger mellan Häljeröd och Dösebacka. Sträckan är avstängd för all genomfartstrafik (gäller även cyklister och gående). Vägen beräknas öppna i juli 2018.

Kartskiss över avstängning och arbetsområde (pdf-dokument)

  Sidan uppdaterades: