Aktuella planer

Planen pågår inom planprocessen

Arenaområdet vid Yttern

Detaljplan, Ytterby

Planen pågår inom planprocessen

Arntorp 1:4 — Bostäder

Detaljplan, Kareby

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Arntorps verksamhetsområde

Detaljplan, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

Aröd

Planprogram, Aröd

Planen pågår inom planprocessen

Björkås — Bostäder och Serviceområde

Detaljplan, Ytterby

Planen pågår inom planprocessen

Båtellet — Hotell med mera

Detaljplan, Marstrand

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Båtmansgärdet — Kontor och samlingslokal

Detaljplan, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

Dammbergen — Bostäder, skola och LSS-boende

Planprogram, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Disekulla — Bostäder och skola

Detaljplan, Diseröd

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Diseröds centrum

Detaljplan, Diseröd

Planen pågår inom planprocessen

Entré Ytterby — Bostäder och Verksamheter

Detaljplan, Ytterby

Planen pågår inom planprocessen

Eriksbergs verksamhetsområde

Detaljplan, Marstrand

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Fridhems förskola — Ändring

Detaljplan, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

FÖP Kode

Fördjupad översiktsplan, Kode

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

FÖP Ytterby

Fördjupad översiktsplan, Ytterby

Planen pågår inom planprocessen

Gaffelkremlan 1 — Bostäder

Detaljplan, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

Gullbringa 1:4 — Tomter

Detaljplan, Gullbringa

Planen pågår inom planprocessen

Halltorp 2:4 — Bostäder

Detaljplan, Kode

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Håffrekullen — Bostäder

Detaljplan, Diseröd

Planen pågår inom planprocessen

Klocktornet 1, 34 och 37 — Bostäder och handel

Detaljplan, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Klocktornet 35 — Bostäder och lokaler

Detaljplan, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 — Bostäder och handel

Detaljplan, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

Klåverön akt nummer 245 — Ändring

Detaljplan, Marstrand

Planen pågår inom planprocessen

Klåverön akt nummer 45 — Ändring

Detaljplan, Marstrand

Planen pågår inom planprocessen

Klåverön akt nummer 57 — Ändring

Detaljplan, Marstrand

Planen pågår inom planprocessen

Kode nya skola

Detaljplan, Kode

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Kongahälla kvarter 14 — Tillbyggnad och punkthus

Detaljplan, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Kongahälla Västra

Detaljplan, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Kongahälla Östra

Detaljplan, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Kärna — Skola, Förskola och Bostäder

Detaljplan, Kärna

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Liljedal

Planprogram, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

Liljedal parkeringshus

Detaljplan, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

Lycke-Tofta — Verksamheter och naturområde

Detaljplan, Tjuvkil

Planen pågår inom planprocessen

Marstrand parkering

Detaljplan, Marstrand

Planen pågår inom planprocessen

Nordre Älvstranden (Kexfabriken)

Planprogram, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Nordtag — Bostäder och naturområde

Detaljplan, Ytterby

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Norra Instön

Planprogram, Norra Instön

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Nytorgstaden

Planprogram, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

Nytorgstaden - Bostäder

Detaljplan, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Oscars/Turisten — Bostäder

Detaljplan, Marstrand

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Rishammar — Bostäder och förskola

Detaljplan, Kareby

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Rollsbo

Planprogram, Ytterby

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Rollsbo Västerhöjd — Verksamhetsområde

Detaljplan, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

Rollsbo Västerhöjd - Ändring

Detaljplan, Ytterby

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Rörtången

Planprogram, Rörtången

Planen är pausad och är vilande

Skäggriskan 2 — Bostäder

Detaljplan, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

Solbräcke verksamhetsområde

Detaljplan, Kareby

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Tega Västergård — Bostäder

Detaljplan, Ytterby

Planen pågår inom planprocessen

Tippen 1 — Fjärrvärmeverket

Detaljplan, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

Tjuvkil etapp A — Bostäder

Detaljplan, Tjuvkil

Tjuvkil prioritering omvandling detaljplaner

Prioriteringsordning detaljplaner, Tjuvkil

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Tjuvkils huvud — Bostäder

Detaljplan, Tjuvkil

Planen är pausad och är vilande

Tyfter — Bostäder

Detaljplan, Diseröd

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Vena 1:3 — Bostäder och infrastruktur

Detaljplan, Ytterby

Planen pågår inom planprocessen

Väg 168 genom Tjuvkil

Detaljplan, Tjuvkil

Planen pågår inom planprocessen

Västra gatan — Centrumverksamhet

Detaljplan, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

Västra Tunge — Bostäder

Detaljplan, Ytterby

Planen pågår inom planprocessen

Ängegärde 5:1 — Bostäder och äldreboende

Detaljplan, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Ödsmålsmosse

Planprogram, Ödsmålsmosse