Aktuella planer

Arntorp 1:2, 2:12 med flera

Kungälv: Verksamhet

Arntorp 1:4 med flera

Kareby: Bostäder

Aröd

PÅGÅENDE Aröd: Översiktligt markanvändning

Båtellet med mera, Marstrand 5:39 med flera

Marstrand: Kurbad - Hotell - Vandrarhem

Disekulla och Diserödsskolan

Diseröd: Bostäder - Skola

Diseröds centrum

Diseröd: Bostäder med mera

Entré Ytterby, Pumpen 3 med flera

Ytterby: Bostäder - Verksamhet

Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 med flera

PÅGÅENDE Marstrand: Verksamhet

Fridhems förskola

Kungälv: Förskola

Glöskär 1:7 med flera

Kärna: Omvandling

Gullbringa 1:4

Gullbringa: Bostäder

Hareslätt, del av Marstrand 6:7

Marstrand: Bostäder

Havshotellet, Marstrand 74:4 med flera

Marstrand: Hotell

Hedvigsholmen, Marstrand 6:7 med flera

Marstrand: Bostäder - Parkering - Service

Håffrekullen 1:3 med flera

Diseröd: Bostäder

Hållbara Björkås, Baljan 1 med flera

PÅGÅENDE Ytterby: Bostäder

Kastellegården 1:380, del av

Ytterby: Flerbostadshus

Klocktornet 1, 34 och 37 med flera

Kungälv: Bostäder - Handel

Klocktornet 35

Kungälv: Bostäder - Handel

Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3

Kungälv: Bostäder - Handel

Klåverön 3:45 med flera

PÅGÅENDE Marstrand: Bostäder

Kvarter 14 Kongahälla

Kungälv: Bostäder - Centrum - Handel

Kongahälla västra

Kungälv: Bostäder - Handel - Service - Verksamhet

Kongahälla östra

Kungälv: Bostäder - Handel - Verksamhet

Krukmakaregatan

Kungälv: Bostäder - Verksamheter

Kungälvs sjukhus

AVSLUTAD Kungälv: Sjukhus

Kungälvs stadskärna, delen Liljedal

Övergripande program

Kungälvs stadskärna, delen Nytorgstaden

Kungälv: Övergripande program

Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 med flera

Kärna: Bostäder

Kärna 63:1

Kärna: Bostad

Kärna 67:1

Kärna: Bostäder

Kärna 67:1 förskola, skola och bostäder

Kärna: Förskola - Skola - Idrott - Bostäder

Lycke-Ryr 2:6 med flera

Kärna: Bostäder - Omvandling

Marstrand 73:3, Oscars/Turisten

Marstrand: Bostäder

Marstrand 82:22 med flera

PÅGÅENDE Marstrand: Verksamhet

Marstrand 37:6 m.fl.

PÅGÅENDE Marstrand: Upphäva fastighetsindelningsbestämmelser

Matskärsområdet, Tjuvkil 1:7 med flera

Tjuvkil: Bostäder

Multiarena, Kastellegården 1:22 med flera, besöksanläggning

Ytterby: Idrotts-/besöksanläggning

Nordtag, Kastellegården 1:52

Ytterby: Bostäder, förskola, parkområde och naturområde

Norra Instön

Övergripande program

P-hus Liljedal, del av Gärdet 1:3 med flera

PÅGÅENDE Kungälv: Bostäder - P-hus

Resecentrum, del av Komarken 1:1 och Storken 4

Kungälv: Bussterminal

Rishammar 2:2 med flera

Kareby: Bostäder, förskola

Rollsbo 1:32 med flera

Övergripande program

Rollsbo Västerhöjd

Kungälv: Verksamhet

Rollsbo Östergård

Kungälv: Verksamhet

Rörtången

Kode: Övergripande program

Skäggriskan 2

PÅGÅENDE Kungälv: Bostäder

Solhaga, Guntorp 2:14 med flera

Kode: Bostad och äldreboende

Tega 2:5

Ytterby: Bostäder

Tjuvkil etapp A

PÅGÅENDE Tjuvkil: Omvandling bostäder

Tjuvkil prioritering omvandling detaljplaner

Tjuvkil

Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67

Tjuvkil: Bostäder

kvinna cyklar

Torsby-Tofta 2:90

Plats: Bostäder - Omvandling

Tyfter

Diseröd: Bostäder

Vattenverk, del av Stan 1:1 med flera

Diseröd: Vattenverk

Vedhallsområdet

Vedhall: Bostäder

Vena 1:3 med flera

Ytterby: Bostäder - Väg

Vipan 1

Kungälv: Inglasade uterum, garage, carport

Ytterby - fördjupad översiktsplan

Ytterby: Fördjupad översiktsplan

Ödsmål 2:50

PÅGÅENDE Södra Rörtången: Ändring av detaljplan - Bostäder

Ödsmålsmosse

Ödsmålsmosse: Övergripande program