Aktuella planer

Björkås

PÅGÅENDE Ytterby: Bostäder, Service, Skola

Arenaområdet vid Yttern

PÅGÅENDE Ytterby: Idrott, butik med mera

Arntorp 1:4

Kareby: Bostäder

Arntorps verksamhetsområde

AVSLUTAT Kungälv: Verksamheter

Aröd

PÅGÅENDE Aröd: Översiktligt markanvändning

Båtellet

PÅGÅENDE Marstrand: kallbad, hotell och vandrarhem

Båtmansgärdet

AVSLUTAD Kungälv: Verksamhet

Dammbergen

PÅGÅENDE Kungälv: Bostäder - Skola - LSS

Disekulla och Diserödsskolan

Diseröd: Bostäder - Skola

Diseröds centrum

Diseröd: Bostäder med mera

Entré Ytterby

Ytterby: Bostäder - Verksamhet

Eriksbergs verksamhetsområde

PÅGÅENDE Marstrand: Verksamhet

Fridhems förskola

Kungälv: Förskola

Gullbringa 1:4

Gullbringa: Bostäder

Halltorp 2:4

PÅGÅENDE Kode: Bostäder

Håffrekullen

Diseröd: Bostäder

Rishammar 2:2

Kareby: Bostäder, förskola

Klocktornet 1, 34 och 37

Kungälv: Bostäder - Handel

Klocktornet 35

Kungälv: Bostäder - Handel

Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3

Kungälv: Bostäder - Handel

Klåverön – Ändring av detaljplan akt nr 245

PÅGÅENDE Marstrand: Bostäder

Klåverön – Ändring av detaljplan akt nr 45

PÅGÅENDE Marstrand: Bostäder

Klåverön – Ändring av detaljplan akt nr 57

PÅGÅENDE Marstrand: Bostäder

Kode - fördjupad översiktsplan

Kode: Fördjupad översiktsplan

Kode nya skola

PÅGÅENDE Kode: Skola och förskola

Kongahälla kvarter 14

Kungälv: Bostäder - Centrum - Handel

Kongahälla västra

Kungälv: Bostäder - Handel - Service - Verksamhet

Kongahälla östra

Kungälv: Bostäder - Handel - Verksamhet

Kärna skola, förskola och bostäder

Kärna: Förskola - Skola - Idrott - Bostäder

Liljedal parkeringshus

PÅGÅENDE Kungälv: Bostäder - P-hus

Lycke-Tofta

PÅGÅENDE Tjuvkil: Bostäder - Verksamhet

Marstrand parkering

PÅGÅENDE Marstrand: Parkering

Nordre Älvstranden (Kexfabriken)

PÅGÅENDE Kungälv: Bostäder - Centrumverksamhet

Nordtag

Ytterby: Bostäder, förskola, parkområde och naturområde

Nytorgstaden detaljplan

PÅGÅENDE Kungälv: Bostäder - Handel - Verksamhet

Oscars/Turisten

Marstrand: Bostäder

Rollsbo Västerhöjd

AVSLUTAD Kungälv: Verksamhet

Skäggriskan 2

PÅGÅENDE Kungälv: Bostäder

Solbräcke verksamhetsområde

PÅGÅENDE Kareby: Industri, verksamheter

Tega Västergård

Ytterby: Bostäder

Tippen 1

PÅGÅENDE Kungälv - Munkegärde: Värmeverk- Avfallsanläggning

Tjuvkil etapp A

PÅGÅENDE Tjuvkil: Omvandling bostäder

Tjuvkil prioritering omvandling detaljplaner

Tjuvkil

Tjuvkils huvud

Tjuvkil: Bostäder

Tyfter

Diseröd: Bostäder

Vena 1:3

Ytterby: Bostäder - Väg

Väg 168 genom Tjuvkil

PÅGÅENDE Tjuvkil: Väg inklusive gång- och cykelväg

Västra gatan

PÅGÅENDE Kungälv: Centrumverksamhet

Västra Tunge

PÅGÅENDE Ytterby: Bostäder

Ytterby - fördjupad översiktsplan

Ytterby: Fördjupad översiktsplan

Ängegärde 5:1

PÅGÅENDE Kungälv: Bostäder - Äldreboende