Aktuella planer

Arntorp 1:2 – Ändring av detaljplan akt nr 340

AVSLUTAT Kungälv: Verksamheter

Arntorp 1:4 med flera

Kareby: Bostäder

Aröd

PÅGÅENDE Aröd: Översiktligt markanvändning

Båtellet, Marstrand 5:39 med flera

PÅGÅENDE Marstrand: kallbad, hotell och vandrarhem

Disekulla och Diserödsskolan

Diseröd: Bostäder - Skola

Diseröds centrum

Diseröd: Bostäder med mera

Entré Ytterby, Pumpen 3 med flera

Ytterby: Bostäder - Verksamhet

Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7

PÅGÅENDE Marstrand: Verksamhet

Fridhems förskola

Kungälv: Förskola

Gullbringa 1:4

Gullbringa: Bostäder

Hedvigsholmen, Marstrand 6:7 med flera

Marstrand: Bostäder - Parkering - Service

Håffrekullen 1:3 med flera

Diseröd: Bostäder

Hållbara Björkås, Baljan 1 med flera

PÅGÅENDE Ytterby: Bostäder

Kastellegården 1:380, del av

Ytterby: Flerbostadshus

Klocktornet 1, 34 och 37 med flera

Kungälv: Bostäder - Handel

Klocktornet 35

Kungälv: Bostäder - Handel

Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3

Kungälv: Bostäder - Handel

Klåverön – Ändring av detaljplan akt nr 245

PÅGÅENDE Marstrand: Bostäder

Klåverön – Ändring av detaljplan akt nr 45

PÅGÅENDE Marstrand: Bostäder

Klåverön – Ändring av detaljplan akt nr 57

PÅGÅENDE Marstrand: Bostäder

Kode - fördjupad översiktsplan

Kode: Fördjupad översiktsplan

Kode nya skola

PÅGÅENDE Kode: Skola och förskola

Kvarter 14 Kongahälla

Kungälv: Bostäder - Centrum - Handel

Kongahälla västra

Kungälv: Bostäder - Handel - Service - Verksamhet

Kongahälla östra

Kungälv: Bostäder - Handel - Verksamhet

Kungälvs sjukhus

AVSLUTAD Kungälv: Sjukhus

Kungälvs stadskärna, delen Liljedal

Övergripande program

Kungälvs stadskärna, delen Nytorgstaden

Kungälv: Övergripande program

Kärna 67:1 förskola, skola och bostäder

Kärna: Förskola - Skola - Idrott - Bostäder

Marstrand 44:2

PÅGÅENDE Marstrand: Parkering

Marstrand 73:3, Oscars/Turisten

Marstrand: Bostäder

Marstrand 82:22 med flera

AVSLUTAD Marstrand: Verksamhet

Multiarena, Kastellegården 1:22 med flera, besöksanläggning

Ytterby: Idrotts-/besöksanläggning

Nordtag, Kastellegården 1:52

Ytterby: Bostäder, förskola, parkområde och naturområde

Norra Instön

Övergripande program

Nytorgstaden, Tveten 1:1 med flera

PÅGÅENDE Kungälv: Bostäder - Handel - Verksamhet

P-hus Liljedal, del av Gärdet 1:3 med flera

PÅGÅENDE Kungälv: Bostäder - P-hus

Resecentrum, del av Komarken 1:1 och Storken 4

Kungälv: Bussterminal

Rishammar 2:2 med flera

Kareby: Bostäder, förskola

Rollsbo 1:32 med flera. Planprogram

Övergripande program

Rollsbo Västerhöjd

AVSLUTAD Kungälv: Verksamhet

Rörtången Planprogram

Kode: Övergripande program

Skäggriskan 2

PÅGÅENDE Kungälv: Bostäder

Solbräcke verksamhetsområde

PÅGÅENDE Kareby: Industri, verksamheter

Tega 2:5

Ytterby: Bostäder

Detaljplan för bostäder, Tjuvkil Etapp A, Tjuvkil 2:67 med flera

PÅGÅENDE Tjuvkil: Omvandling bostäder

Tjuvkil prioritering omvandling detaljplaner

Tjuvkil

Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67

Tjuvkil: Bostäder

Tomaten 2

AVSLUTAD Kungälv: Bostäder

Torsby-Tofta 2:90

AVSLUTAD: Bostäder - Omvandling

Trädgårdsgärdet - ändring av detaljplan

AVSLUTAD Kungälv: Verksamhet

Tyfter

Diseröd: Bostäder

Vena 1:3 med flera

Ytterby: Bostäder - Väg

Väg 168 genom Tjuvkil

PÅGÅENDE Tjuvkil: Väg inklusive gång- och cykelväg

Västra gatan

PÅGÅENDE Kungälv: Centrumverksamhet

Västra Tunge

PÅGÅENDE Ytterby: Bostäder

Ytterby - fördjupad översiktsplan

Ytterby: Fördjupad översiktsplan

Ödsmålsmosse Planprogram

Ödsmålsmosse: Övergripande program