Tomaten 2

Ändring av detaljplan för Tomaten 2

Kungälv: Bostäder
Handläggare: Anna Ulvehed
Diarenummer: KS2015/1704

Prenumerera på sidan

Prenumerera på sidan

Du kan få e-post när något läggs till på den här sidan. För att prenumerera:

  • Skriv in din e-postadress nedan och tryck på "SKICKA".
  • Gå till din inkorg för e-postadressen och bekräfta din prenumeration.
  • Titta i korgen för skräppost om du inte fick någon e-post för att bekräfta din prenumeration.

Din e-postadress är en personuppgift och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar den. Vi delar inte din e-postadress med någon annan och du kommer inte få några andra utskick än de som rör den här sidan. Du kan när som helst avregistrera dig genom att:

  • Skriva in din e-postadress.
  • Klicka i knappen "Avprenumerera".
  • klicka på knappen "SKICKA".

Läs gärna mer om hur Kungälvs kommun hanterar personuppgifter här. 

Status

Ändring av detaljplan akt nr. 1759 ULVEGÄRDEOMRÅDET för fastigheten Tomaten 2 antogs av
kommunstyrelsen den 7 oktober 2020. Planen vann laga kraft 2 november 2020. Du hittar handlingarna under Antagande.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Ulvegärde cirka 3 kilometer nordväst om Kungälvs centrum. Området gränsar i norr och väster mot Ulvegärdegatan.

 

Syfte

Syftet med ändringen är att möjliggöra förtätning; byggande av enbostadshus och delning av befintlig fastigheten Tomaten 2.

En ändring av detaljplanen bedöms följa den ursprungliga planens syfte. Gällande detaljplans syfte är att bereda mark för cirka 260 nya lägenheter i form av radhus, mindre flerbostadshus och villor. Inom planen finns dessutom 7 befintliga villor varav Tomaten 2 är en av dem. Den är större än resterande tomter i området vilket gör att den lämpar sig för ytterligare förtätning. 

Ändringar som görs

  • Borttagande av egenskapsgräns som löper tvärs över fastigheten Tomaten 2 samt utökat den i väster.
  • Borttagande av prick- och korsmark för att möjliggöra för en större byggrätt. Därmed större frihet att placera byggnaden.
  • Ny byggrätt för ett nytt bostadshus med tillhörande komplementbyggnad. Genom att byggrätt för uthus garage (korsmark) och mark som inte får bebyggas (prickmark) har ersatts.
  Sidan uppdaterades: