Arenaområdet vid Yttern

Syftet med planen är att möjliggöra för ett arenaområde med flera arenabyggnader för olika sporter, livsmedelsbutik med mera.

Detaljplan för arenaområdet vid Yttern

Handläggare: Sara Ekelund
Diarenummer: KS2021/1047

Status

Det tidigare detaljplaneförslaget "Detaljplan för Kastellegården 1:22 med flera, besöksanläggning" (multiarena) har omarbetats och namnet har ändrats till "Detaljplan för Arenaområdet vid Yttern". Vi jobbar just nu med att ta fram ett nytt samrådsförslag.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger cirka 3 kilometer väster om centrala Kungälv i anslutning till Rollsbo verksamhetsområde och Ytterby samhälle. Planområdet angränsar i söder till Marstrandsvägen, i norr till Truckgatan och i öster till Rollsbovägen. Detaljplanen omfattar bland annat delar av Ytterns idrottsplats.

  Sidan uppdaterades: