Arntorp 1:2, 2:12 med flera

Detaljplan för Arntorp 1:2, 2:12 med flera

Kungälv: Verksamhet

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 17 mars 2011 och beslutet vann laga kraft den 14 april 2011.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget norr om Solbräcke verksamhetsområde strax nordväst om Kungälvs tätort mellan motorväg E6 och Karebyvägen.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa ett verksamhetsområde för kontor, hantverk och småindustri. Stor omsorg ska ägnas åt gestaltning med hänsyn till det exponerade läget vid E6.

  Sidan uppdaterades: