Arntorp 1:4

Detaljplan för Arntorp 1:4 med flera.

Kareby: Bostäder
Handläggare: Kristina Stenström
Dnr: KS2013/2269

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd under perioden 21 juni – 12 juli 2021. Du hittar handlingarna under Samråd. Du kan även komma och ta del av handlingarna i Stadshusets entré.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger cirka 4,5 kilometer norr om Kungälvs centrum, vid rondellen Karebyvägen/Arntorpsgatan. Idag är området obebyggd.

 

Syfte

 Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder.

  Sidan uppdaterades: