Arntorp 1:4

Detaljplan för Arntorp 1:4 med flera.

Kareby: Bostäder
Handläggare: Kenneth Fondén
Dnr: KS2013/2269

Status

Beslut om planläggning fattades av Kommunstyrelsen den 26 mars 2014. Planarbetet har påbörjats och samrådshandlingar beräknas finnas framme under 2020. Just nu pågår utredningsarbete.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger cirka 4,5 kilometer norr om Kungälvs centrum, vid rondellen Karebyvägen/Arntorpsgatan. Idag är området obebyggd.

 

Syfte

 Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder.

  Sidan uppdaterades: