Arntorp 1:4 — Bostäder

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder.

Detaljplan för Arntorp 1:4 med flera

Handläggare: Kristina Stenström
Diarienummer: KS2013/2269

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd under perioden 21 juni – 12 juli 2021. Du hittar handlingarna under Samråd. Nu bearbetas inkomna synpunkter.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger cirka 4,5 kilometer norr om Kungälvs centrum, vid rondellen Karebyvägen/Arntorpsgatan. Idag är området obebyggt.

  Sidan uppdaterades: