Aröd

Planprogram för Aröd

Aröd: Övergripande planprogram
Handläggare: Anna Ulvehed
Diarenummer: KS2019/0414

Status

Programarbetet påbörjades i mars 2019. Samråd beräknas kunna ske andra eller tredje kvartalet 2019. Prenumerera på sidan genom att skriva in din e-post i den blå rutan på sidan. Då får du ett e-postmeddelande när sidan uppdateras.

 

Områdesbeskrivning

Aröd är ett kustnära fritidshusområde där bebyggelsen numer är en blandning av fritidshus och friliggande bostadshus. Aröd fyller en viktig funktion för det rörliga friluftslivet i kommunen Det finns bland annat en tillgänglighetsanpassad badplats och i området finns även värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Översiktsplan 2010 visar ett antal områden för bostadsutveckling som bör utredas och i Aröd finns värden för både rörligt friluftsliv, natur- och kulturvärden.

 

Syfte

Planprogrammets huvudfokus är att ta ett samlat grepp för utveckling av Aröd som helhet. Det ska kunna ligga till grund för eventuellt efterkommande detaljplaneprocesser.

  Sidan uppdaterades: