Båtellet, Marstrand 5:39 med flera

Detaljplan för Marstrand 5:39 med flera (Båtellet med mera)

Marstrand: kallbad, hotell och vandrarhem
Handläggare: Åsa Johansson
Diarenummer: KS2019/1311 

Prenumerera på sidan

Prenumerera på sidan

Du kan få e-post när något läggs till på den här sidan. För att prenumerera:

  • Skriv in din e-postadress nedan och tryck på "SKICKA".
  • Gå till din inkorg för e-postadressen och bekräfta din prenumeration.
  • Titta i korgen för skräppost om du inte fick någon e-post för att bekräfta din prenumeration.

Din e-postadress är en personuppgift och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar den. Vi delar inte din e-postadress med någon annan och du kommer inte få några andra utskick än de som rör den här sidan. Du kan när som helst avregistrera dig genom att:

  • Skriva in din e-postadress.
  • Klicka i knappen "Avprenumerera".
  • klicka på knappen "SKICKA".

Läs gärna mer om hur Kungälvs kommun hanterar personuppgifter här. 

Status

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-09 att nytt planarbete ska starta. Inriktningen för det nya planarbetet är samma som för det tidigare planarbetet.

Det tidigare planarbetet (KS2013/1416) slutade med att domstol beslutade att upphäva kommunens beslut om antagande av detaljplan. 

 

Bakgrund

I det tidigare planarbetet (KS2013/1446) antogs ny detaljplan av kommunfullmäktige 2017-11-09. Kommunens beslut om antagande överklagades till mark- och miljödomstolen av närboende och naturskyddsföreningen. Mark- och miljödomstolen beslutade 2018-10-25 att upphäva detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen beslutade sedan att inte ge prövningstillstånd. Domstolens avgörande att upphäva detaljplanen står därmed fast. 

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i norra delen av Marstrand och omfattar byggnaden Båtellet, med omgivande byggnader, Kungsplan samt ett område på hamninloppets västra sida där det tidigare funnits ett kallbadhus.

 

Syfte

Detaljplanen syftar även till att reglera och säkerställa de höga kulturhistoriska värdena hos befintliga byggnader samt reglera villkoren för hur nya byggnader ska kunna uppföras med hänsyn till kulturmiljön.

 

  Sidan uppdaterades: