Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 med flera

Detaljplan för Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 med flera

Marstrand: Verksamhet

Handläggare: Linda Andreasson

 

Status

Planen antogs av kommunfullmäktige den 7 april 2016.

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen och avvaktar beslut.

 
Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget på Koön, längs infartsvägen till Marstrand.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa ett verksamhetsområde vid Eriksberg, Mjölkekilen, för icke störande småindustri med tillhörande kontor.

 

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar en förenklad, men tydlig bild av hur området kan komma att se ut i framtiden.

Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: