Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7

Detaljplan för verksamhetsområde, Marstrand 6:7

Marstrand: Verksamhet
Handläggare: Kenneth Fondén
Diarenummer: KS2019/1087

Prenumerera på sidan

Prenumerera på sidan

Du kan få e-post när något läggs till på den här sidan. För att prenumerera:

  • Skriv in din e-postadress nedan och tryck på "SKICKA".
  • Gå till din inkorg för e-postadressen och bekräfta din prenumeration.
  • Titta i korgen för skräppost om du inte fick någon e-post för att bekräfta din prenumeration.

Din e-postadress är en personuppgift och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar den. Vi delar inte din e-postadress med någon annan och du kommer inte få några andra utskick än de som rör den här sidan. Du kan när som helst avregistrera dig genom att:

  • Skriva in din e-postadress.
  • Klicka i knappen "Avprenumerera".
  • klicka på knappen "SKICKA".

Läs gärna mer om hur Kungälvs kommun hanterar personuppgifter här. 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 1 oktober 2020. Du hittar handlingarna under Antagande.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan ÖP 2010. 

Kommunstyrelsen har beslutat att upprättad behovsbedömning godkänns. 

Planförslaget bedöms kunna innebära risk för betydande miljöpåverkan och en MKB har därför upprättats.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget på Marstrand inom fastigheten Marstrand 6:7.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att tillgodose behovet av verksamhetsområden i närheten av Marstrand. Syftet är att tillåta icke störande verksamheter med tillhörande kontor. Inom planområdet föreslås marin verksamhet så som till exempel båtförvaring, tillverkning av båttillbehör, försäljning av båtar och båttillbehör. Verksamheter som är störande för närliggande bostäder och omgivning tillåts ej. Nya byggnader ska kunna uppföras med hänsyn till kultur- och naturmiljön.

 

Bakgrund

Det tidigare planuppdraget (KS2011/2246) upphävdes av mark- och miljööverdomstolen.
Den 19 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen att påbörja ett nytt planuppdrag.

  Sidan uppdaterades: