Eriksbergs verksamhetsområde

Detaljplan för Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7.

Marstrand: Verksamhet
Handläggare: Kenneth Fondén
Diarenummer: KS2019/1087

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 1 oktober 2020. Planen har överklagats och avvaktar nu beslut i Mark- och miljödomstolen. Du hittar handlingarna under Antagande

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget på Marstrand inom fastigheten Marstrand 6:7.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att tillgodose behovet av verksamhetsområden i närheten av Marstrand. Syftet är att tillåta icke störande verksamheter med tillhörande kontor. Inom planområdet föreslås marin verksamhet så som till exempel båtförvaring, tillverkning av båttillbehör, försäljning av båtar och båttillbehör. Verksamheter som är störande för närliggande bostäder och omgivning tillåts ej. Nya byggnader ska kunna uppföras med hänsyn till kultur- och naturmiljön.

Bakgrund

Det tidigare planuppdraget (KS2011/2246) upphävdes av mark- och miljööverdomstolen.
Den 19 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen att påbörja ett nytt planuppdrag.

  Sidan uppdaterades: