Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 med flera

Detaljplan för verksamhetsområde, Marstrand 6:7

Marstrand: Verksamhet
Handläggare: Pernilla Olofsson
Diarenummer: KS2019/1087

Prenumerera på sidan

Prenumerera på sidan

Du kan få e-post när något läggs till på den här sidan. För att prenumerera:

  • Skriv in din e-postadress nedan och tryck på "SKICKA".
  • Gå till din inkorg för e-postadressen och bekräfta din prenumeration.
  • Fick du ingen e-post för att bekräfta din adress? Titta i korgen för skräppost också.

Din e-postadress är en personuppgift och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar den. Vi delar inte din e-postadress med någon annan och du kommer inte få några andra utskick än de som rör den här sidan. Du kan när som helst avregistrera dig.

Läs gärna mer om hur Kungälvs kommun hanterar personuppgifter här 

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd under perioden 18 december – 19 januari 2020. Du hittar handlingarna under Samråd. Nu bearbetas inkomna synpunkter.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget på Koön, längs infartsvägen till Marstrand.

 

Syfte

Detaljplanens syfte är att tillgodose behovet av verksamhetsområden i närheten av Marstrand. Marstrand är känt för sin marina verksamhet och ligger nära området Eriksberg, Mjölkekilen, norr om väg 168. Syftet är att tillåta icke störande verksamheter med tillhärande kontor. Inom planområdet föreslås marin verksamhet så som till exempel båtförvaring, tillverkning av båttillbehör, försäljning av båtar och båttillbehör. Verksamheter som är störande för närliggande bostäder och omgivning tillåts ej. Nya byggnader ska kunna uppföras med hänsyn till kultur- och naturmiljön. 

 

Bakgrund

Det tidigare planuppdraget (KS2011/2246) upphävdes av mark- och miljööverdomstolen.
Den 19 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen att påbörja ett nytt planuppdrag.

  Sidan uppdaterades: