Gaffelkremlan 1 — Bostäder

Syftet med planen är att möjliggöra för att ersätta den befintliga industriverksamheten med bostäder.

Detaljplan för bostäder, Gaffelkremlan 1

Handläggare: Hanna Hedin
Diarenummer: KS2018/0924

 

Status 

Beslut om planläggning fattades av kommunstyrelsen den 20 mars 2019. Planarbetet har påbörjats och planförslaget beräknas ställas ut på samråd under 2022. Just nu pågår arbete med att färdigställa samrådshandlingar. Du hittar genomförda utredningar under ”Utredningar”.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i stadsdelen Munkegärde i Kungälv och omfattar fastigheten Gaffelkremlan 1. Befintlig bebyggelse inom planområdet utgörs av industribyggnader. Omkring planområdet domineras bebyggelsen av bostäder, framförallt i form av flerbostadshus och radhus. I närområdet finns även förskola, skola och idrottsplats.

  Sidan uppdaterades: