P-hus Liljedal, del av Gärdet 1:3 med flera

Detaljplan för del av Gärdet 1:3 med flera

Kungälv: Bostäder - P-hus
Handläggare: Karin Jern
Diarenummer: KS2017/0390

 

Status

Planarbetet är påbörjat och samrådshandlingar är under framtagande. Detaljplanen omfattas av Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den södra delen av Kungälv centrum och utgörs idag i huvudsak av yta för markparkering. Planområdet avgränsas i norr av befintliga bostads- och centrumkvarter, i väster av befintliga villakvarter och i söder av Orklas kexbageri. Åt öster gränsar planområdet mot en större yta för markparkering, som ingår i detaljplanen för Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 m.fl. vars syfte är att möjliggöra bostads- och centrumbebyggelse.

 

Syfte

Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra ett parkeringshus med vidbyggda bostäder inom ett område som idag utgörs av markparkering.

 

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar en förenklad, men tydlig bild av hur området kan komma att se ut i framtiden.

Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: