Gullbringa 1:4

Detaljplan för Gullbringa 1:4.

Gullbringa: Bostäder
Diarienummer: KS2011/81

Status

Avvaktar exploatörens redovisning av vatten- och avloppslösning.

Områdesbeskrivning

Området ligger i anslutning till befintlig bebyggelse vid Gullbringa golfbana. Det avgränsas i norr av ett höjdparti med bokskog samt golfbanan, i söder av en brant bergsrygg, i väster av befintlig bebyggelse och i öster av den befintliga dammen.

Syfte

Syftet med detaljplaneprogrammet är att tillskapa nya tomter för eget byggande, vilket har stor efterfrågan i kommunen.

  Sidan uppdaterades: