Hedvigsholmen

Detaljplan för del av Marstrand 6:7 med flera, Hedvigsholmen.

Marstrand: Bostäder - Parkering - Service
Handläggare: Linda Andreasson
Diarienummer: 2010/457

Status

Planprogrammet antogs av Kommunfullmäktige den 2 december 2010. 

Arbetet med detaljplan för Hedvigsholmen avvaktar resultat i utredning kring framtida parkering för Hedvigsholmen och delar av Marstrand.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget på Koön i Marstrand.

 

Syfte

Syftet med planarbetet är att utreda möjligheterna att utveckla Hedvigsholmen med bland annat bostäder, parkering och service.

  Sidan uppdaterades: