Hedvigsholmen, Marstrand 6:7 med flera

Detaljplan för del av Marstrand 6:7 med flera, Hedvigsholmen

Marstrand: Bostäder - Parkering - Service

Handläggare: Linda Andreasson
Dnr: 2010/457

 

Status

Planprogrammet antogs av Kommunfullmäktige den 2 december 2010. 

Förvaltningen arbetar nu med att utreda framtida parkering för Hedvigsholmen och även delvis Marstrand i stort. Dessutom pågår utredningar av geoteknik och markmiljö.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget på Koön i Marstrand.

 

Syfte

Syftet med planarbetet är att utreda möjligheterna att utveckla Hedvigsholmen med bland annat bostäder, parkering och service.

  Sidan uppdaterades: