Kärna 63:1

Detaljplan för Kärna 63:1

Kärna: Bostad

 

Status

Planen antogs av kommunstyrelsen den 16 december 2015 och vann laga kraft den 13 januari 2016.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget på Näckrosvägen i Kärna.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning för uppförande av ett nytt friliggande enbostadshus.

  Sidan uppdaterades: