Kärna 67:1

Detaljplan för del av Kärna 67:1

Kärna: Bostäder

 

Status

Detaljplanen vann laga kraft den 17 januari 2012.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i anslutning till Kärna tätort och Kaprifolens servicehus med vårdcentral, distriktssköterska och folktandvård. Området ligger sydost om Stabyvägen (lv 604) och består av öppen ängsmark i anslutning till Glose å. Marken är kommunägd.

  

Syfte

Syftet med detaljplanen är att uppföra ett bostadsområde med cirka 10-12 hyreslägenheter.

  Sidan uppdaterades: