Kastellegården 1:380, del av

Detaljplan för bostäder inom del av Kastellegården 1:380

Ytterby: Flerbostadshus
Handläggare: Karin Jern 
Diarenummer: KS2017/0518

  

Status

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 10 januari och vann laga kraft den 5 januari 2018. Du hittar handlingarna under Antagande.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger utmed sydöstra sidan av Enekullsvägen i den nordöstra delen av Ytterby mellan Enekullens villaområde och Gamla Grinden.
 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av fyra stycken flerbostadshus i 5-6 våningar med totalt cirka 135 lägenheter. Planförslaget ger även möjlighet att uppföra garage och cykelförråd med mera. Planerad utbyggnad innebär ett tillskott av små lägenheter med 1-3 rum och kök. Den planerade bebyggelsen får en sammanbindande roll mellan Kungälv och Ytterby. 

  Sidan uppdaterades: