Klocktornet 1, 34 och 37 med flera

Detaljplan för Klocktornet 1, 34 och 37 med flera

Kungälv: Bostäder - Handel
Handläggare: Karin Jern
Diarienummer: 2015/880

 

Status

Det tidigare planarbetet som pågick 2008 har avslutats. Ett nytt planarbete ska påbörjas.

Planområdet omfattas av Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017.
 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Kungälv vid Västra Tullen. Planområdet omfattar fastigheterna Klocktornet 1, 34 och 37. I norr avgränsas planområdet av Västra Tullen, i öster av Västra Gatan, i söder av Norra Gränden och i väster av Strandgatan. 

  Sidan uppdaterades: