Klocktornet 1, 34 och 37 med flera

Detaljplan för Klocktornet 1, 34 och 37 med flera

Kungälv: Bostäder - Handel

Handläggare: Karin Jern
Dnr: 2015/880

 

Status

Det tidigare planarbetet som pågick 2008 har avslutats. Ett nytt planarbete har påbörjats och samrådshandlingar håller på att tas fram.

Detaljplanen omfattas av Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017.
 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Kungälv vid Västra Tullen. Planområdet omfattar fastigheterna Klocktornet 1, 34 och 37. I norr avgränsas planområdet av Västra Tullen, i öster av Västra Gatan, i söder av Norra Gränden och i väster av Strandgatan. 

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av fastigheterna för att tillskapa attraktiva bostäder i ett centralt läge och möjliggöra bättre förutsättningar för handel i Kungälvs centrum.  

  Sidan uppdaterades: