Kode nya skola

Detaljplan för skola och förskola i Kode

Kode: Skola och förskola
Handläggare: Åsa Johansson
Ärendenummer: KS2016/0185

Prenumerera på sidan

Prenumerera på sidan

Du kan få e-post när något läggs till på den här sidan. För att prenumerera:

  • Skriv in din e-postadress nedan och tryck på "SKICKA".
  • Gå till din inkorg för e-postadressen och bekräfta din prenumeration.
  • Titta i korgen för skräppost om du inte fick någon e-post för att bekräfta din prenumeration.

Din e-postadress är en personuppgift och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar den. Vi delar inte din e-postadress med någon annan och du kommer inte få några andra utskick än de som rör den här sidan. Du kan när som helst avregistrera dig genom att:

  • Skriva in din e-postadress.
  • Klicka i knappen "Avprenumerera".
  • klicka på knappen "SKICKA".

Läs gärna mer om hur Kungälvs kommun hanterar personuppgifter här. 

Status

Den 16 december genomfördes en digital medborgarstämma om utvecklingen av Kode samhälle och lokalisering av ny skola. Du kan se stämman i efterhand och ta del av presentationen som visades på stämman. Det kom in många frågor till kommunen inför och under stämman och dessa finns nu besvarade på sidan om medborgarstämman. 

Digital medborgarstämma Kode 16 december 2020

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 9 september 2020. Under sammanträdet presenterades förvaltningens slutsatser i lokaliseringsstudien, där plats L hittills visat sig bäst lämpad för Kode nya skola (se markering i karta). Efter sammanträdet beslutades det att förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen för fortsatt dialog inför beslut om detaljplan. Då ska ett av de tre befintliga alternativen, utöver plats L,  presenteras med en analys som presenterar för-och nackdelar, budget och relevanta perspektiv.

Har du frågor om lokaliseringsstudien eller planarbetet för Kode nya skola? Läs vanliga frågor och svar här. 

Läs kommunstyrelsens beslut för mer information om det fortsatta arbetet med lokaliseringsstudien och förvaltningens beslutsunderlag som låg till grund för beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningens beslutsunderlag

 

Bakgrund

Idag finns två grundskolor med avstånd från varandra i Kode. Avsikten med Kode nya skola är att skapa en sammanhållen grundskola. Skolan ska ersätta skolverksamheten på befintliga Kode skola och Tunge skola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ska ha plats för samma antal elever som idag cirka 450 elever och utgöras av bland annat:

  • Skolbyggnad
  • Idrottshall
  • Skolbibliotek
  • Skolgård

Kode nya skola kommer att innebära moderna, energieffektiva och flexibla lokaler som underlättar för undervisningen. Skolan ska utformas på ett sätt så att det är möjligt att ha plats för ytterligare elever i framtiden. Förhoppningen är att den nya skolan står klar 2024.

Lokaliseringsstudie och planarbete

Lokaliseringsstudien berör i dagsläget tre områden (C, L och M). I kartan kan du se vilka områden som är aktuella. Planarbetet pågår för plats L, grönmarkerad i kartan, som hittills visat sig vara bäst lämpad. Plats L utgörs delvis av ett befintligt grönområde på del av fastigheten Solberga-Bräcke 1:14.

För mer information om vad lokaliseringsstudien och planarbetet innebär läs vanliga frågor och svar om Kode nya skola.

Under sommaren 2020 fick allmänheten möjlighet att tycka till om och lämna synpunkter på placeringen för Kode nya skola via en enkät. Där fick deltagare välja mellan fyra olika alternativ på platser för den nya skolan. Enkätens syfte var att bidra med lokalkännedom och åsikter och var inte en omröstning för att utse plats för Kode nya skola. 

Nyheter om Kode nya skola

Platsen för ny skola i Kode utreds - 3 november 2020

Stort engagemang för ny skola i Kode - 18 augusti 2020

Vilken är lämpligaste platsen för Kode nya skola? - 26 juni 2020

Detaljplan påbörjad för ny skola i Kode - 5 februari 2020

 

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en sammanhållen skola för förskoleklass till årskurs sex med plats för 630 elever.

  Sidan uppdaterades: