Lycke-Tofta

Detaljplan för Lycke-Tofta 1:9 och del av 1:7.

Tjuvkil: Bostäder - Verksamhet
Handläggare: Kristina Stenström
Diarenummer: KS2014/2218

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd under perioden 21 juni – 12 juli 2021. Du hittar handlingarna under Samråd. Du kan även komma och ta del av handlingarna i Stadshusets entré.

Områdesbeskrivning

Planområdet är ligger i kommunens västra del i närheten av, men inte vid havet. Området ligger cirka 3,8 kilometer sydväst om Tjuvkil (fågelvägen), 15 kilometer väst om Kungälv stad. Planområdet omfattas av två delområden (geografiskt separata ytor) i anslutning till Tofta herrgård.

Syfte

Syftet är att möjliggöra utveckling av pågående verksamheter och samtidigt värna områdets höga kulturmiljö-, natur- och friluftsvärden.

Pågående verksamhets nuvarande utbredning stöds dåligt av gällande detaljplan, därför syftar aktuell detaljplan till att ge planstöd åt befintliga åtgärder, samt att ge planstöd åt en befintlig tillbyggnad av ett enbostadshus. 

  Sidan uppdaterades: