Marstrand parkering

Detaljplan för parkering, Marstrand 44:2.

Marstrand: Parkering
Handläggare: Ida Andersson
Diarenummer: KS2020/0997

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd under perioden 10 mars – 25 mars 2021. Du hittar handlingarna under Samråd. Du kan även komma och ta del av handlingarna i Stadshusets entré.

Områdesbeskrivning

Området är beläget på nordvästra delen av Koön, Marstrand, intill Muskeviken.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering på fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är också att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Marstrand 44:1, 44:2 och 44:9.

  Sidan uppdaterades: