Marstrand parkering

Detaljplan för parkering, Marstrand 44:2.

Marstrand: Parkering
Handläggare: Ida Andersson
Diarenummer: KS2020/0997

Status

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 1 juli – 20 augusti 2021. Du hittar handlingarna under Granskning. Nu bearbetas inkomna synpunkter.

 

Områdesbeskrivning

Området är beläget på nordvästra delen av Koön, Marstrand, intill Muskeviken.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering på fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är också att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Marstrand 44:1, 44:2 och 44:9.

  Sidan uppdaterades: