Matskärsområdet, Tjuvkil 1:7 med flera

Detaljplan för Tjuvkil 1:7 med flera, Matskärsområdet

Tjuvkil: Bostäder

 

Status

Detaljplanen vann laga kraft den 30 maj 2012.

 

Områdesbeskrivning

Området är beläget i början av Tjuvkils tätort, på Marstrandsvägens (väg 168) norra sida. 

 

Syfte

Syftet med att ersätta den gamla detaljplanen med en ny är att pröva ökad exploatering med målsättningen att behålla men också utveckla områdets karaktärs- och boendekvalitéer som traditionellt småhusområde i Kungälvs kustzon, samt att i gemensamt intresse underlätta att omvandlingen kan ske med en god helhetsverkan.

  Sidan uppdaterades: