Kungälvs stadskärna, delen Nytorgstaden

Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Nytorgstaden

Kungälv: Övergripande program

Handläggare: Martin Hallberg
Dnr: KS2016/0260

 

 

Områdesbeskrivning

Planprogramområdet är beläget inom Kungälvs stadskärna och avgränsas av Uddevallavägen, Trollhättevägen, Floragatan, Ivar Claessons gata och Västra tullen.
 

Syfte

I samband med att busstationen flyttar till nya resecentrum vid motorvägen står området runt Nytorget inför en omvandling. Inriktningen är att komplettera området med bland annat bostäder, kontor och handel, samt att tydligare koppla samman södra och norra delarna av Kungälvs centrum.

För att få en helhetsbild av utvecklingsmöjligheterna i området ska ett program för Nytorgsområdet tas fram. Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften till diskussion.

 

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar hur Kungälvs stadskärna, delen Nytorgstaden kan komma att se ut i framtiden. Här kan du också lämna synpunkter på samrådshandlingen.

Interaktiv 3D-modell (öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: