Nytorgstaden planprogran

Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Nytorgstaden.

Kungälv: Övergripande program
Kontaktperson: Ulf Liljankoski
Dnr: KS2016/0260

Status

Kommunfullmäktige har den 16 maj 2019 godkänt planprogrammet för Nytorgstaden. 

Områdesbeskrivning

Planprogrammet omfattar Nytorget, Uddevallavägen och kringliggande bebyggelse och parkområde. 
 

Syfte

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar för omvandling av området till område med ökad innerstadskaraktär. Det övergripande syftet är att på ett bättre sätt än i dagsläget länka samman Kungälvs gamla och nya stadskärna. 

Planprogrammet är inget juridiskt dokument. Innan detaljplaner inom området upprättats finns inga nya bestämmelser som innebär förändrade förutsättningar gentemot idag gällande detaljplan. 

  Sidan uppdaterades: