Ödsmål 2:50

Ändring av detaljplan för Ödsmål 2:24 med flera

Södra Rörtången - Bostäder
Handläggare: Åsa Johansson
Diarenummer: KS2016/0502

Status

Ändringen av detaljplanen vann laga kraft den 10 december 2019.

 

Områdesbeskrivning

Södra Rörtången ligger cirka 1,5 mil nordväst om Kungälvs centrum. Här finns ett vattennära fritidshusområde och ändringsområdet omfattar större delen av fastigheten Ödsmål 2:50 vilken ligger i områdets sydvästra del.

 

Syfte

Syftet med denna ändring är att möjliggöra en mer anpassningsbar fastighetsindelning för Ödsmål 2:50 än gällande detaljplan medger. Fastigheten kommer även i fortsättningen bara att kunna avstyckas i två fastigheter, det är formen på de två fastigheterna som blir mer anpassningsbar.

De ändringar som gjorts är borttagande av prickmark och plusmark samt införande av bestämmelse om antalet huvudbyggnader som får uppföras.

  Sidan uppdaterades: