Ödsmålsmosse Planprogram

Planprogram för Ödsmålsmosse.

Ödsmålsmosse: Övergripande
Handläggare: Linda Andreasson

 

Status

Planarbetet avvaktar i väntan på VA-utbyggnad enligt inriktningsbeslut för VA i kustzon.

Läs mer om VA utbyggnaden här

 

Områdesbeskrivning

Området ligger på norra sidan av Lökebergs kile, strax sydöst om Rörtången.

 

Syfte

Syftet med planarbetet är att definiera byggrätter som möjliggör till-, om- och nybyggnader inom befintliga bostadsfastigheter så att åretruntboende med god standard möjliggörs.

  Sidan uppdaterades: