Resecentrum, del av Komarken 1:1 och Storken 4

Detaljplan för Resecentrum, del av Komarken 1:1 och Storken 4

Kungälv: Bussterminal
Kontaktperson: Åsa Johansson
Diarienummer: KS2010/2707 

 

Status

Planen antogs av kommunfullmäktige den 10 december 2015 och vann laga kraft den 7 januari 2016.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i centrala Kungälv vid motorvägshållplatsen Kungälvsmotet på båda sidor om E6.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för byggandet av ett nytt resecentrum i Kungälv och samtidigt möjliggöra byggandet av nya bostäder och arbetsplatser i ett mycket kollektivtrafiknära läge.

 

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar en förenklad, men tydlig bild av hur området kan komma att se ut i framtiden.

Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: