Rhodin 2 och 3

Detaljplan för Rhodin 2 och 3

Kungälv: Bostäder

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 10 september 2015 och vann laga kraft den 7 oktober 2015.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i centrala Kungälv mitt emot stadshuset vid Ytterbyvägen.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostäder på gården för fastigheterna Rhodin 2 och 3.

  Sidan uppdaterades: