Rollsbo Östergård

Detaljplan för Rollsbo Östergård

Kungälv: Verksamhet

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 9 oktober 2014 och vann laga kraft 5 nevember 2014. 

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget cirka 3 kilometer nordväst om centrala Kungälv inom Rollsbo verksamhetsområde.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att inom befintligt verksamhetsområde möjliggöra förtätning samtidigt som områdets gröna karaktär bevaras.

  Sidan uppdaterades: