Rollsbo Västerhöjd - Ändring

Syfte med ändringen är att möjliggöra en utökning av verksamheter.

Ändring av detaljplan Rollsbo Västerhöjd

Handläggare: Erik Liedner
Diarenummer: KS2021/1412

 

Status 

Planförslaget har varit utställt för samråd under perioden 29 oktober– 11 november 2021. Du hittar handlingarna under Samråd. Nu bearbetas inkomna synpunkter.

Ändringen av detaljplanen upprättas med begränsat standardförfarande, det vill säga utan granskningsskede. För att detta ska kunna ske måste samtliga i samrådskretsen godkänna planförslaget i samrådet.

Läs om detaljplanen för hela området Rollsbo Västerhöjd här


Områdesbeskrivning

Det cirka 2 300 kvadratmeter stora ändringsområdet är långsmalt och ligger i norra Rollsbo på baksidan av tomter med verksamheter längs Rattgatan.

  Sidan uppdaterades: