Rollsbo Västerhöjd

Kungälv: Verksamhet
Handläggare: Kenneth Fondén
Diarenummer: KS2014/1284

Prenumerera på sidan

Prenumerera på sidan

Du kan få e-post när något läggs till på den här sidan. För att prenumerera:

  • Skriv in din e-postadress nedan och tryck på "SKICKA".
  • Gå till din inkorg för e-postadressen och bekräfta din prenumeration.
  • Fick du ingen e-post för att bekräfta din adress? Titta i korgen för skräppost också.

Din e-postadress är en personuppgift och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar den. Vi delar inte din e-postadress med någon annan och du kommer inte få några andra utskick än de som rör den här sidan. Du kan när som helst avregistrera dig.

Läs gärna mer om hur Kungälvs kommun hanterar personuppgifter här 

Status

Planförslaget har varit utställt för gransking under tiden 3 maj till 3 juni 2019. Inkomna synpunkter har nu sammanställts i ett granskningsutlåtande och antagandehandlingar har tagits fram. Ärendet kommer behandlas på kommunfullmäktige den 6 februari 2020.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget cirka 4,5 kilometer från Kungälvs centrum, mellan väg E6 och Ytterby. Planområdet gränsar i söder till befintligt verksamhetsområde i Rollsbo.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett verksamhetsområde och där skapa förutsättningar för nyetablering av verksamheter inom industrimark.

 

  Sidan uppdaterades: