Skäggriskan 2

Detaljplan för Skäggriskan 2

Kungälv: Bostäder

Handläggare: Linda Andreasson
Dnr: 2010/365

 

Status

Planförslaget har varit på samråd 2010. Därefter har ärendet varit vilande. Planarbetet beräknas återupptas under 2019.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Munkegärde med ett angränsande grönområde i söder och radhusbebyggelse i norr och väster.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse med 7 stycken nya bostäder.

  Sidan uppdaterades: