Skäggriskan 2 — Bostäder

Syftet med detaljplanen är att ändra användning från allmänt ändamål till bostäder och reglera byggrätten efter områdets förutsättningar.

Detaljplan för Skäggriskan 2

Handläggare: Johan Hellborg
Diarenummer: KS2019/0378

Status

Ett tidigare planförslag var på samråd år 2012 (dnr 2010/365) och därefter har ärendet varit vilande. Under år 2019 gör planarbetet en omstart, plankartan ritas om, och nytt samråd kommer att ske.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Munkegärde med ett angränsande grönområde i söder och radhusbebyggelse i norr och väster. 

  Sidan uppdaterades: