Solbräcke verksamhetsområde

Syftet med ändringen av detaljplanen är att utöka befintlig verksamhetsområde inom del av fastigheten Arntorp 2:12. Ändringen syftar till att utveckla området med ytterligare ca 17 000 kvm verksamhetsmark.

Detaljplan för Arntorp 2:12, Solbräcke verksamhetsområde

Handläggare: Johan Hellborg
Diarenummer: KS2019/1283

 

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd under perioden 31 mars – 21 april 2021. Du hittar handlingarna under Samråd. Nu bearbetas inkomna synpunkter och ett granskningsförslag arbetas fram.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget cirka 3 kilometer norr om Kungälvs centrum.

  Sidan uppdaterades: