Solbräcke verksamhetsområde

Detaljplan för Arntorp 2:12, Solbräcke verksamhetsområde.

Kareby:  Verksamhet
Handläggare: Johan Hellborg
Diarenummer: KS2019/1283

Status

Planförslaget är utställt för samråd under perioden 31 mars – 21 april 2021. Du hittar handlingarna under Samråd. Du kan även komma och ta del av handlingarna i Stadshusets entré under gällande öppettider.
Synpunkter på planförslaget ska ha inkommit till Kungälvs kommun, Samhälle och utveckling senast onsdag den 21 april 2021 via e-post till kommun@kungalv.se eller via brev till Stadshuset, 442 81 Kungälv. E-postmeddelande eller brev ska vara märkt med diarienummer KS2019/1283.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget ca 3 km norr om Kungälvs centrum.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att utöka befintlig verksamhetsområde inom del av fastigheten Arntorp 2:12. Ändringen syftar till att utveckla området med ytterligare ca 17 000 kvm verksamhetsmark.

 

  Sidan uppdaterades: